Beste lezer,
Het organiseren van een event is niet altijd een feest. Er komen ook juridische zaken bij kijken. Zoals bijvoorbeeld het privacy statement. Wij behandelen jou zoals we zelf ook graag behandeld willen worden.

Hieronder vind je een uitgebreide versie van onze privacyregels. Bij vragen kun je ons altijd bellen.

Diana & Marleen

1. Algemeen
In dit privacy statement geeft ItsHappening informatie over de verwerking van persoonsgegevens door ItsHappening,
Slotbos 4, 1358 EA Almere
Info@itshappening.nl
06 50 50 31 34 / kvk 3214421
ItsHappening is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die via de websites: www.itshappening.nl, e-mail, sms, apps worden verkregen of gegenereerd.
Dit privacy statement geldt voor de bezoekers van de websites van ItsHappening, de gebruikers van de apps van ItsHappening, de klanten van ItsHappening en hun relaties, de bezoekers van evenementen van ItsHappening en verder alle personen van wie ItsHappening persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij ItsHappening.

2. Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die door ItsHappening worden verwerkt zijn
(a) persoonsgegevens die u via de websites www.itshappening.nl, e-mail, sms, apps of op andere wijze direct of indirect heeft doorgegeven,
(b) persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of uw gebruik van de website www.itshappening.nl , apps of daarmee vergelijkbare toepassingen.

Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn: voornaam, achternaam, adres, postcode en plaats, e-mailadres en telefoonnummer.

Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn: IP-adres, surf gedrag en andere gegevens over het gebruik van deze website.

3. Gebruik van persoonsgegevens
ItsHappening gebruikt de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die wij hieronder beschrijven:

Contactformulier, ‘Boosters’ en nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen. Door het contactformulier te gebruiken, geeft u toestemming om u te benaderen voor het maken van een afspraak of om u gerichte informatie te sturen. U heeft de mogelijkheid om u te abonneren op onze nieuwsbrief. Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, e- mailadres, naam. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het bewaren van deze gegevens om u te bereiken. Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat we zeker weten dat uw vragen beantwoord zijn en daarna tot zes maanden voor de eventuele follow up van een gesprek. U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat u het abonnement op de nieuwbrief hebt opgezegd. U kunt ook een email sturen dat u geen nieuwsbrief meer wilt.

Evenementen
ItsHappening verwerkt uw persoonsgegevens voor uw deelname aan een evenement. In veel gevallen vragen we u de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de deelnemer, geslacht, geboortedatum, titulatuur, functie en naam van het bedrijf waar u werkt. Deze persoonsgegevens hebben we nodig voor het ontwikkelen en organiseren van een evenement of eventcampagne.

4. Inschakeling van derden
ItsHappening werkt met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. In dat geval sluiten wij met deze partners een verwerkersovereenkomst af. Zij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van het evenement en om u op maat te informeren.

5. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER
Als partners buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd vragen we altijd uw toestemming voordat zij uw persoonsgegevens krijgen.

6. Cookies
De website van ItsHappening maakt gebruik van zogenaamde functionele, tracking en analytische ‘cookies’. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

De functionele cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt en stellen ons in staat om u een betere en meer persoonlijke ervaring te bieden. De tracking cookies, ook wel marketing cookies genoemd, kunnen adverteerders (third parties) de bezoeker volgen en zijn surfgedrag bijhouden. Hierdoor kan er een profiel van de bezoeker worden opgebouwd. De analytische cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden over het gebruik van onze website. ItsHappening gebruikt hiervoor Google Analytics van Google, Inc. ItsHappening heeft Google Analytics cookies ‘privacy vriendelijk’ ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens die met Google Analytics worden verzameld, zo veel mogelijk zijn geanonimiseerd en dat Google uw volledige IP-adres nooit zal verwerken, maar altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren. Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden want ItsHappening heeft geen toestemming aan Google gegeven om de verzamelde gegevens daarvoor te gebruiken. ItsHappening maakt voorts geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De verzamelde gegevens worden door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, Inc.

7. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens / Klachten
Iedere persoon heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over dit Privacy statement kan de betrokkene ItsHappening bereiken via telefoon 06-50503134 en per e-mail: info@ItsHappening
Als u een klacht heeft over hoe ItsHappening uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact met ItsHappening opnemen door een mail te sturen naar info@ItsHappening of te bellen met 06-50503134. Indien dat niet leidt tot een oplossing dan kunt u altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.acm.nl/nl).

8. Bewaartermijn
ItsHappening bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving.

9. Beveiliging
ItsHappening heeft in de verwerkersovereenkomst met derde partijen technische en organisatorische maatregelen vastgelegd om persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

10. Wijzigingen in het Privacy statement
ItsHappening behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. ItsHappening adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 22 juni 2018.